Organisation

Kronborg Kollegiet er en afdeling under boligorganisationen DUAB, og den daglige administration varetages af UBSBOLIG A/S.

Der er pt. ingen afdelingsbestyrelse på kollegiet.